Badanie OCT oka w Szczecinie

lek. med. spec. chorób oczu Waldemar Kowalczyk

OCT oka Szczecin - Bezrzecze

Badanie OCT Szczecin – czym jest?

Jest to optyczna koherentna tomografia dna oka wykorzystująca nowoczesne technologie diagnostyczne. Podczas badania stosuje się koherentną wiązkę światła w celu zwiększenia rozdzielczości obrazu. Polega na analizie współczynnika odbicia światła od siatkówki oka. Dzięki tej metodzie możliwe jest bardzo wczesne wykrycie zmian zachodzących w tylnej części gałki ocznej, obrębie siatkówki, plamki żółtej, kąta przesączania, nerwu wzrokowego, czy struktur oka.

OCT oka w Szczecinie – kiedy należy wykonać badanie?

Badanie OCT wykonywane jest głównie w przypadku schorzeń siatkówki, ale nie tylko. Jeżeli pacjent zmaga się z nieustannie pogarszającym się wzrokiem – jest to pierwszy znak, że powinien udać się na badanie okulistyczne OCT. Widzenie za mgłą, trudności z odróżnieniem kształtów, czy słaba ostrość widzenia mogą okazać się symptomem poważnej choroby, możliwej do zdiagnozowania na wczesnym etapie dzięki badaniu OCT. Innymi wskazaniami do przeprowadzenia badania OCT są:

 • jaskra (postępujący zanik nerwu wzrokowego),
 • obrzęk plamki żółtej,
 • wystąpienie zmian cukrzycowych,
 • znamiona barwnikowe,
 • powikłania po zabiegach laserowej korekcji wzroku,
 • centralna retinopatia surowicza,
 • błony nasiatkówkowe.

Dzięki badaniu możliwe jest monitorowanie zmian jaskrowych oraz postępujących innych chorób oczu, a także sprawdzenie efektywności wdrożonego już leczenia. Znajduje ono zastosowanie w diagnostyce m.in.:

 • zwyrodnienia plamki żółtej (AMD),
 • nowotworów,
 • chorób siatkówki,
 • makulopatii cukrzycowej,
 • zapalenia błony nayczniowej oka.

Badanie OCT skutecznie minimalizuje ryzyko zachorowań i pozwala zapobiec powstawaniu wielu chorób oczu. Warto się na nie udać, aby sprawdzić, czy struktura siatkówki oka jest prawidłowa. Należy mieć na uwadze, że jest to badanie, które powinno być przeprowadzone przez doświadczonego okulistę, nie technika. Dodatkowo badania powinny być zinterpretowane przez diagnostę, umożliwiając tym samym rzetelną analizę uzyskanych wyników. Sam wynik jest zazwyczaj dość obszerny, dlatego niemożliwa jest jego samodzielna interpretacja.

Rejestracja na badanie OCT oka w Szczecinie

Jak przebiega badanie OCT oka?

Badanie OCT jest metodą bezbolesną i całkowicie bezpieczną dla pacjenta. Nie wymaga również żadnego specjalistycznego przygotowania i zajmuje kilkanaście minut. Samo badanie OCT trwa więc stosunkowo krótko i jest pozbawione jakichkolwiek skomplikowanych zabiegów. Nie ma również żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. Kobiety w ciąży mogą więc bez problemu poddać się badaniu OCT, gdyż w żaden sposób nie zagraża ono zdrowiu ani życiu dziecka i matki. Podczas badania OCT oka wykorzystywana jest wiązka światła, która skanuje siatkówkę, przedstawiając strukturę jej budowy. Dzięki badaniu istnieje możliwość przeprowadzenia analizy przekrojów tkanki. W niektórych przypadkach lekarz aplikuje pacjentowi specjalne krople do oczu, które rozszerzają źrenice, co znacznie ułatwia okuliście proces badania. Następnie pacjent proszony jest o umieszczenie głowy na specjalnej podpórce. W tym momencie lekarz skanuje oko, wskazując pacjentowi określony kąt patrzenia.